Systemy odpylające chronią ludzi, maszyny i produkty

Czy kurz, pyły i dym mają znaczny wpływ na codzienne procesy robocze? Poszukujesz odkurzacza czy profesjonalnego odpylacza do oczyszczania i filtracji powietrza?

Seria urządzeń ASD obejmuje całą gamę technologii odpylania pyłu i dymu, który występuje podczas takich prac jak: szlifowanie, cięcie, frezowanie i polerowanie oraz procesy napełniania substancjami sypkimi – proszki itp. Wszystko to można znaleźć w wielu gałęziach przemysłu, produkcji, rzemiosłach oraz laboratoriach.

 

Przegląd urządzeń do odpylania, filtracji pyłu i dymu - kasetowe:

 

Przegląd urządzeń do odpylania, filtracji pyłu i dymu - patronowe:

 

Pozostałe informacje dotyczące naszych urządzeń do odsysania:

ult asd 2016 en Broszura dla odkurzaczy (PDF, angielski)

ult asd 2016 en Broszura dla odkurzaczy (Flip Book, angielski)

 

Państwa wymagania stawiane odpylaczom

 Czego oczekują Państwo od odpylaczy? czyli urządzeń odsysających i filtrujących? Przede wszystkim takie systemy muszą spełniać stawiane im wymagania w różnych warunkach. Muszą zagwarantować minimalne nakłady na utrzymanie oraz zapewnić wysoką jakość pracy i ochronę zdrowia. To zawiera:

● Całkowite usunięcie wszystkich zanieczyszczeń pochodzących z powietrza, występujących w kurzu, oparach, zapachach i gazach.

● Filtrowanie stopniowe: zastosowanie filtrów wstępnych dla grubych cząstek (> 10 μm), aby uniknąć przedwczesnego nasycenia drobnych filtrów kurzu (dla cząstek <10 μm) i filtrów adsorpcyjnych.

● Dostosowanie do odpowiednich zanieczyszczeń: instalacja odsysająca musi absorbować wszystkie cząsteczki, opary i gazy. W tym celu ważne jest, aby media filtrujące zostały dostosowane do pojemności cząstek w ich wielkości filtracyjnej. Jeśli na przykład wytwarzana jest duża ilość pyłów grubych, należy użyć filtrów o odpowiednio dużej pojemności, aby uniknąć zbyt częstej wymiany. Zbyt niskie warunki nasycenia prowadzą do bardzo wysokich nakładów konserwacyjnych systemu odciągowego. Jeżeli drobny pył jest w dużej mierze produkowany, filtry grube mogą mieć małą pojemność.

● Dostosowanie do miejsca pracy: w dużych halach produkcyjnych rozwiązania oszczędzające miejsce lub niskoemisyjne rozwiązania nie mają tak dużego znaczenia. Jednak takie właściwości są mile widziane, szczególnie w indywidualnych stanowiskach roboczych. Technologia filtracyjna nie może być irytująca - nigdy nie powinna zakłócać rutynowych prac, fizycznie ani akustycznie.

 

Wszystko to gwarantuje kolektor pyłu ULT AG, który skutecznie usuwa kurz i dym z otoczenia produkcyjnego.

Email +49 3585 4128 0

Zapytanie kontaktowe ULT AG

Bitte geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.
Bitte geben Sie Ihren Namen ein.
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein.
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl und den Ort ein.
Bitte geben Sie Ihre Land ein.
Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre Faxnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Bitte geben Sie die Anzahl der Absaugstellen, an denen gleichzeitig gearbeitet wird, ein.
Bitte geben Sie an, welches Material Sie verarbeiten.
Bitte geben Sie an, welches Bearbeitungsverfahren Sie anwenden.
Proszę potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
Proszę potwierdzić zgodę na politykę prywatności.
Ungültige Eingabe