Urządzenia do odsysania i filtrowania dymu powstającego w procesie laserowania. Znakowanie laserowe, cięcie laserowe, zgrzewanie laserowe, laserowe tworzenie struktur czy ablacja laserowa są dla Państwa znanymi technologiami procesowymi. Pracujecie z systemami laserowymi i szukacie urządzenia do odsysania, które spełni Wasze specyficzne wymogi dotyczące zastosowania?

 

Seria urządzeń LAS pokrywa całkowite zapotrzebowanie na systemy odsysania i technologie filtrowania dymu laserowego i pyłu laserowego – dla wszystkich branż i wszystkich możliwych aplikacji..

 

Urządzenia filtrujące dym laserowy - kasetowe:

 

Urządzenia filtrujące dym leserowy - patronowe:

 

Pozostałe informacje dotyczące naszych urządzeń do odsysania dymu laserowego

ult las brochure laser fume extraction 2019
Brochure Extraction and Filtration Systems for Laser Fume (Flip Book)

ult las brochure laser fume extraction 2019
Brochure Extraction and Filtration Systems for Laser Fume (PDF)

 

Proszę też zapoznać się z technologią ekstrakcji i filtracji w przypadku krytycznych procesów laserowych

 

 

Nośniki substancji niebezpiecznych w dymie powstającym w procesie laserowania

Lasery są coraz częściej stosowane do obróbki metalu i tworzyw sztucznych, m.in. podczas wiercenia, zgrzewania laserowego, cięcia laserowego, grawerowania laserowego, ablacji laserowej itd. Przy obróbce metalu powstają pyły zawierające na przykład metale ciężkie, które mogą gromadzić się w organizmie ludzkim. Podczas obróbki stopów metali uwalniane są zawarte tam elementy substancji takich jak np. nikiel, chrom czy kobalt. Materiały organiczne podlegają pirolizie, przez co mogą również powstać wysokotoksyczne substancje takie jak dioksyny czy chlorowodór. Dym laserowy zawiera ponadto drobny pył, który w najgorszym wypadku może prowadzić do chorób dróg oddechowych, problemów z krążeniem i zwiększać ryzyko nowotworów.

Pomijając jakość pracy w wyniku ciągłego obciążenia dymem i zapachami, również maszyny mogą zostać uszkodzone przez zanieczyszczenia i reakcje chemiczne produktów. Właśnie przy pracach z zakresu mechaniki precyzyjnej, przy których konieczna jest precyzja w zakresie mikrometrów, należy unikać wszelkiego wpływu wywieranego przez cząsteczki.

Powstające substancje zanieczyszczające powietrze niezależnie od ich wielkości mają zawsze wpływ na ludzi, maszyny i produkty. Pracownicy, którzy przez dłuższy okres czasu nie pojawiają się w pracy z powodów zdrowotnych, oprócz aspektu zdrowotnego, wywierają również ekonomiczny wpływ na przedsiębiorstwo, podobnie jak maszyny, które z powodu zanieczyszczeń nie pracują precyzyjnie. Prace konserwacyjne, postprodukcja i następnie utrata dobrego wizerunku oraz zmniejszające się zainteresowanie klientów to tylko niektóre negatywne tego skutki.

Odsysanie i filtrowanie dymu lub pyłu laserowego wykracza daleko poza istotę odkurzaczy przemysłowych. Nie służy tylko do usuwania brudu, lecz przede wszystkim do usuwania substancji niebezpiecznych z powietrza, które mogą wywołać dużo więcej, niż alergię na pył.

Seria urządzeń do odsysania i techniki filtrowania LAS firmy ULT AG zapewnia czyste warunki pracy. Możemy Ci to obiecać.

 

Masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z nami.

Email +49 3585 4128 0

Zapytanie kontaktowe ULT AG

Bitte geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.
Bitte geben Sie Ihren Namen ein.
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein.
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl und den Ort ein.
Bitte geben Sie Ihre Land ein.
Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre Faxnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Bitte geben Sie die Anzahl der Absaugstellen, an denen gleichzeitig gearbeitet wird, ein.
Bitte geben Sie an, welches Material Sie verarbeiten.
Bitte geben Sie an, welches Bearbeitungsverfahren Sie anwenden.
Proszę potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
Proszę potwierdzić zgodę na politykę prywatności.
Ungültige Eingabe