Technologie powietrzne dla przemysłu farmaceutycznego

Produkcji produktów farmaceutycznych towarzyszą wymagające technologicznie procesy. W zależności od procesu mogą powstawać pyły, opary, zapachy lub gazy, których wpływ na organizm ludzki może być śmiertelny.

Jednakże istnieje również szczególnie duża presja rynkowa w globalnie ważnym przemyśle farmaceutycznym, ponieważ jakość jest decydującym czynnikiem sukcesu gospodarczego. Dotyczy to z jednej strony produkcji wyrobów farmaceutycznych i ich opakowań, a z drugiej strony przechowywania.

ULT AG oferuje systemy ekstrakcji i filtrów do kontroli zanieczyszczenia powietrza w tych obszarach, a także wysoce efektywne systemy suszenia powietrza, ponieważ ten temat ma szczególne znaczenie.

Aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, wybierz odpowiedni proces lub emisję.

 

Technologia ekstrakcji i filtrowania oraz systemy osuszania powietrza dla przemysłu farmaceutycznego

 

Dalsze informacje na temat naszych systemów ekstrakcji i odpowiedniej technologii filtrów, przedstawimy Państwu z przyjemnością. Konfigurujemy również indywidualne rozwiązanie, jeśli jest to pożądane lub konieczne. W tym celu proszę skontaktować się z nami:

Email +49 3585 4128 0

Zapytanie kontaktowe ULT AG

Bitte geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.
Bitte geben Sie Ihren Namen ein.
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein.
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl und den Ort ein.
Bitte geben Sie Ihre Land ein.
Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre Faxnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Bitte geben Sie die Anzahl der Absaugstellen, an denen gleichzeitig gearbeitet wird, ein.
Bitte geben Sie an, welches Material Sie verarbeiten.
Bitte geben Sie an, welches Bearbeitungsverfahren Sie anwenden.
Proszę potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
Proszę potwierdzić zgodę na politykę prywatności.
Ungültige Eingabe