Korzystasz z urządzenia do lutowania lub ręcznego lutowania i szukasz systemu odciągu i filtracji, który dostosuje się do Twojego procesu i warunków na miejscu?

Seria urządzeń LRA obejmuje całe zapotrzebowanie na systemy wyciągowe i technologię filtrowania dymu lutowniczego - dla pojedynczych stacji roboczych, a także dla zautomatyzowanej i półautomatycznej produkcji.

 

Przegląd urządzeń odciągowych i systemów filtrowania do dymu lutowniczego:

 

Dla wszystkich systemów i urządzeń oferujemy różne ramiona odciągowe i elementy wychwytujące wiodących producentów.

 

 

Pozostałe informacje dotyczące (angielski)

ULT LRA 2015 enLRA seria broszura (Flip Book)

Soldering fume extraction systemsLRA seria broszura (PDF)

 

Artykuły techniczne (angielski)

Article clean air supports value added chain in electronics productionThe influence of clean air on the value-added chain in electronics production

fa absauganlagen loetverfahren elektronikSoldering fume extraction in electronics manufacturing

 

Odciąganie i filtrowanie dymu lutowniczego jest ważne

Filtrowanie dymu lutowniczego, część I

Zanieczyszczenia powietrza zawarte w dymie lutowniczym mają negatywny wpływ na ludzi, maszyny i produkty. Pracownicy mogą czasem długoterminowo chorować z powodu problemów zdrowotnych, spowodowanych wdychaniem dymu lutowniczego. Podobny problem dotyczy zabrudzonych maszyn, które nie są już w stanie produkować precyzyjnie z powodu zanieczyszczenia. Opary lutownicze mogą również powodować zabrudzenie i dysfunkcje produktów w wyniku stosowania topników - co powoduje obniżenie jakości, a zatem może mieć negatywny wpływ na wizerunek i popyt na produkty w firmie produkcyjnej.

 

Filtrowanie dymu lutowniczego, część II

Istnieją prawne wymogi dotyczące usuwania zanieczyszczeń powietrza. Zbieranie substancji niebezpiecznych w miejscu pochodzenia jest wymogiem, który reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie to określa niebezpieczne związki (rakotwórcze, mutogenne i reprotoksyczne) oraz ich dopuszczalne stężenie NDS i NDSCH na stanowisku pracy. Duże ilości dymu lutowniczego na stanowisku pracy stwarzają zagrożenie wybuchu i pożaru.

Dlatego ważne jest filtrowanie dymu lutowniczego jak najbliżej źródła, ponieważ tutaj można wychwycić największą możliwą ilość zanieczyszczeń. Im większa odległość od miejsca powstawania oparów tym słabsza możliwość ich wychwytywania oraz większe zapotrzebowanie na energię.

 

Filtrowanie dymu lutowniczego, część III

Nowoczesna technologia ekstrakcji i filtrowania obejmuje obecnie szeroką gamę substancji niebezpiecznych w powietrzu. W specjalnych przypadkach dymu lutowniczego, ULT AG oferuje dopasowane rozwiązania, zarówno dla ręcznych stacji lutowniczych jak i systemów lutowania automatycznego.

Chroń swoich pracowników, systemy i produkty przed wpływem cząstek zawartych w dymie lutowniczym. Wspieramy Cię odpowiednimi systemami ekstrakcji i innowacyjną technologią filtrowania.

 

Masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z nami.

Email +49 3585 4128 0

Zapytanie kontaktowe ULT AG

Bitte geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.
Bitte geben Sie Ihren Namen ein.
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein.
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl und den Ort ein.
Bitte geben Sie Ihre Land ein.
Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre Faxnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Bitte geben Sie die Anzahl der Absaugstellen, an denen gleichzeitig gearbeitet wird, ein.
Bitte geben Sie an, welches Material Sie verarbeiten.
Bitte geben Sie an, welches Bearbeitungsverfahren Sie anwenden.
Proszę potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
Proszę potwierdzić zgodę na politykę prywatności.
Ungültige Eingabe