Od „klasycznego“ pyłu i dymu do „nowych emisji”  w postaci odsysania na stanowisku pracy lub rozwiązania całościowego, w formie mobilnych lub stacjonarnych urządzeń: ULT nie oferuje odkurzaczy przemysłowych, lecz projektuje i wytwarza technologie odsysania i filtrowania dla wszystkich procesów produkcyjnych – również dla tych skomplikowanych.

Urządzenia odsysające firmy ULT są sklasyfikowane w zależności od ich wydajności. Kompaktowe i modularne systemy do utrzymywania czystego powietrza tworzą podstawę dla techniki odsysania i filtrowania, właściwej w zależności od zastosowania. W razie potrzeby są one uzupełniane na miejscu poprzez inżynieryjne dopasowanie do indywidualnych warunków na miejscu.

 

Oferujemy urządzenia odsysające i technikę filtrowania w celu usuwania substancji niebezpiecznych przy następujących emisjach lub w następujących obszarach zastosowania: