Systemy odsysania i technologia filtrów, a także rozwiązania do suszenia powietrza procesowego

Dla inżynierii procesowej zliczane są procesy, w których przetwarzane są substancje w róznych stanach materii. Stosując procesy chemiczne, fizyczne lub biologiczne, substancje te są zmieniane lub wytwarzane.

Tak różnorodne, jak dziedzina inżynierii procesowej, tak różne są stosowane technologie. To z kolei skutkuje bardzo dużą liczbą różnych rodzajów zanieczyszczeń powietrza, które należy wyeliminować, aby chronić człowieka, maszynę i produkt. Temat osuszania odgrywa również ważną rolę w tym segmencie.

Aby znaleźć odpowiedni system filtrowania, wybierz proces lub technologię, dla której potrzebujesz systemu ekstrakcji.

 

ULT AG oferuje systemy kontroli zanieczyszczenia powietrza dla następujących zanieczyszczeń i procesów

 

Dalsze informacje na temat naszych systemów ekstrakcji i odpowiedniej technologii filtrów, przedstawimy Państwu z przyjemnością. Konfigurujemy również indywidualne rozwiązanie, jeśli jest to pożądane lub konieczne. W tym celu proszę skontaktować się z nami:

Email +49 3585 4128 0

Zapytanie kontaktowe ULT AG

Bitte geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.
Bitte geben Sie Ihren Namen ein.
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein.
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl und den Ort ein.
Bitte geben Sie Ihre Land ein.
Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre Faxnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Bitte geben Sie die Anzahl der Absaugstellen, an denen gleichzeitig gearbeitet wird, ein.
Bitte geben Sie an, welches Material Sie verarbeiten.
Bitte geben Sie an, welches Bearbeitungsverfahren Sie anwenden.
Proszę potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
Proszę potwierdzić zgodę na politykę prywatności.
Ungültige Eingabe