Rozwiązania filtracyjne do przetwarzania i obróbki tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne są używane w wielu różnych gałęziach przemysłu. Ich przetwarzanie tworzy, że tak powiem, gatunek obejmujący przemysł, który z kolei wykorzystuje różne technologie procesowe: procesy separacji i łączenia, techniki formowania, powlekania, frezowania i wiercenia - lista jest bardzo długa.

Jednak wszystkie procesy wytwarzają zanieczyszczenia powietrza, które mogą trwale uszkodzić pracowników, urządzenia produkcyjne i produkty. ULT AG oferuje szeroki zakres systemów ekstrakcji i filtrów do kontroli zanieczyszczenia powietrza.

Aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, proszę zastanowić się nad swoimi procesami i  odpowiednimi dla nich aplikacjami. 

 

ULT AG oferuje systemy ekstrakcji i technologię filtrów do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 

Dalsze informacje na temat naszych systemów ekstrakcji i odpowiedniej technologii filtrów, przedstawimy Państwu z przyjemnością. Konfigurujemy również indywidualne rozwiązanie, jeśli jest to pożądane lub konieczne. W tym celu proszę skontaktować się z nami:

Email +49 3585 4128 0

Zapytanie kontaktowe ULT AG

Bitte geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.
Bitte geben Sie Ihren Namen ein.
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein.
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl und den Ort ein.
Bitte geben Sie Ihre Land ein.
Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre Faxnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Bitte geben Sie die Anzahl der Absaugstellen, an denen gleichzeitig gearbeitet wird, ein.
Bitte geben Sie an, welches Material Sie verarbeiten.
Bitte geben Sie an, welches Bearbeitungsverfahren Sie anwenden.
Proszę potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
Proszę potwierdzić zgodę na politykę prywatności.
Ungültige Eingabe