Systemy kontroli zanieczyszczenia powietrza w technologii medycznej

W chirurgii HF stosowane są urządzenia okulistyczne, dermatologiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, w których przetwarzane są substancje organiczne i nieorganiczne. Niezależnie od tego, czy chodzi o żywy obiekt, czy o produkcję protez - w zależności od technologii przetwarzania, powstają zanieczyszczenia w powietrzu, których wpływ na ludzi, sprzęt i produkty może czasami mieć drastyczne konsekwencje.

ULT AG oferuje szeroki zakres systemów ekstrakcji i filtracji powietrza, a także systemów jonizacji i oczyszczania, ponieważ ten ostatni ma szczególne znaczenie w tym segmencie.

Aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, wybierz następujący proces, który Ci odpowiada.

 

Systemy ekstrakcji i technologia filtrów do zastosowań w technologii medycznej

 

Dalsze informacje na temat naszych systemów ekstrakcji i odpowiedniej technologii filtrów, przedstawimy Państwu z przyjemnością. Konfigurujemy również indywidualne rozwiązanie, jeśli jest to pożądane lub konieczne. W tym celu proszę skontaktować się z nami:

Email +49 3585 4128 0

Zapytanie kontaktowe ULT AG

Bitte geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.
Bitte geben Sie Ihren Namen ein.
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein.
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl und den Ort ein.
Bitte geben Sie Ihre Land ein.
Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre Faxnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Bitte geben Sie die Anzahl der Absaugstellen, an denen gleichzeitig gearbeitet wird, ein.
Bitte geben Sie an, welches Material Sie verarbeiten.
Bitte geben Sie an, welches Bearbeitungsverfahren Sie anwenden.
Proszę potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
Proszę potwierdzić zgodę na politykę prywatności.
Ungültige Eingabe