Rozwiązania dla przemysłu chemicznego

Przemysł chemiczny stał się niezbędny w wielu dziedzinach przemysłu wytwórczego, rolnictwa lub przemysłu spożywczego, rzemiosła, badań, życia codziennego i tak dalej.

W produkcji produktów organicznych, nieorganicznych, farmaceutycznych, syntetycznych, stałych lub płynnych - by wymienić tylko kilka - zawsze powstają zanieczyszczenia powietrzne, które przede wszystkim mogą mieć znaczący negatywny wpływ na zdrowie pracowników w przedsiębiorstwach chemicznych. Istotną rolę odgrywa również temat suszenia  powietrza.

Wybierz proszę proces, technologię lub  emisję, dla których potrzebujesz rozwiązania.

 

ULT AG oferuje systemy wyciągowe i systemy osuszania powietrza dla przemysłu chemicznego

 

Dalsze informacje na temat naszych systemów ekstrakcji i odpowiedniej technologii filtrów, przedstawimy Państwu z przyjemnością. Konfigurujemy również indywidualne rozwiązanie, jeśli jest to pożądane lub konieczne. W tym celu proszę skontaktować się z nami:

Email +49 3585 4128 0

Zapytanie kontaktowe ULT AG

Bitte geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.
Bitte geben Sie Ihren Namen ein.
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein.
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl und den Ort ein.
Bitte geben Sie Ihre Land ein.
Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre Faxnummer ein.
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Bitte geben Sie die Anzahl der Absaugstellen, an denen gleichzeitig gearbeitet wird, ein.
Bitte geben Sie an, welches Material Sie verarbeiten.
Bitte geben Sie an, welches Bearbeitungsverfahren Sie anwenden.
Proszę potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
Proszę potwierdzić zgodę na politykę prywatności.
Ungültige Eingabe